Vòi lavabo đồng thau lạnh ngắn

160.000

còn 30 hàng