-50%
10.000.000 
  Bồn tắm xây
 • Kích Thước: 1300x1300x500
 • Bảo Hành: 5
-50%
11.150.000 
  Bồn tắm đôi
 • Kích Thước: 1700x1200x530
 • Bảo Hành: 5
-50%
6.500.000 
  Bồn tắm xây
 • Kích Thước: 1700x1200x530
 • Bảo Hành: 5
-50%
27.000.000 
  Bồn tắm đôi