Đối với một số thiết kế phòng tắm có mong muốn thay đổi màu sắc cho bồn tắm. Thì Xưởng sản xuất bồn tắm có thể đáp ứng được các yêu cầu về vấn đề thay đổi màu sắc cho bồn tắm như sau:

  • Tùy chọn màu sắc phía ngoài bồn tắm.
  • Tùy chọn màu sắc phía trong bồn tắm.
  • Tùy chọn một số màu sắc đối với mẫu chân của bồn tắm CHÂN RỒNG.

Ưu điểm:

Đáp ứng tối đa các thiết kế về màu sắc bồn tắm.

Giữ nguyên chất lượng và độ bền của sản phẩm.

Nhược điểm:

Chi phí có cao hơn so với bồn tắm phổ thông.

Các mẫu bồn tắm có khả năng thay đổi màu sắc:

-52%
9.000.000 
  • 1600x750x580
-50%
10.500.000 
  • 1500|1600|1700
-53%
20.000.000  Giá từ: 9.890.000 
  • 1500x700x580
-52%
22.000.000  Giá từ: 10.890.000 
  • 1700x800x580
-50%
21.000.000 
  • 1700x800x580
-50%
12.500.000 
  • 1700x800x620

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *